Miks eelistada kiibiga implantaati?

Kiire ligipääs infole

Implantaatidega antakse traditsiooniliselt kaasa mitmeid paberdokumente. Nende seas on info operatsiooni teostanud arsti ja kliiniku kohta, implantaadi seerianumber ja garantiidokumendid. Need on üliolulised andmed, mis aitavad probleemide korral kirurgil kiiresti ja õigesti reageerida.

Aga mis saab siis, kui paberid ei ole vajadusel kättesaadavad? Aastaid hiljem ei pruugi dokumendid enam lauasahtlis olla. Ehk oled sa hoopis võõrasse linna või riiki sattunud ja paberid maha jätnud? Motiva kasutab selliste olukordade ennetamiseks andmete elektroonilist salvestamist.

Implantaadi kiip salvestab garantii ja teised dokumendid

Kiibiga implantaadid tõstavad märkimisväärselt patsiendi ohutust. Nimelt salvestatakse nüüd kõik patsiendi operatsiooni, implantaati  ja garantiisid puudutav info kiibile, mis on igal ajal ja kohas meditsiinipersonali poolt kättesaadav.

Tegemist on väikese riisiterasuuruse kiibiga. Rindade lähedal spetsiaalse lugeriga viibutades annab see välja koodi. Selle koodiga saab meditsiinipersonal ligipääsu andmebaasile ja olulisele patsienti puudutavale infole. Nüüd on kirurgil igas olukorras võimalik teha häid, kiireid ja õigeid otsuseid.