Tingimused

Tere tulemast meie kodulehele!

Kui te jätkate selle veebilehe lehitsemist ja kasutamist, nõustute siinsete tingimustega, mis koos meie privaatsuspoliitikaga reguleerivad Establishment Labs’i suhet teiega ning teie tegevusega meie veebilehel. Kui te ei nõustu mistahes siin toodud tingimusega, palun loobuge meie kodulehe kasutamisest.

Termin „Establishment Labs“ või „meie“ viitavad omanikule ja kodulehe andmebaaside eest vastutajale, kelle registreeritud tegevusaadress on Establishment Labs, Zona Franca Coyol, 20113, Alajuela, Costa Rica. Meie ettevõtte registreerimiskood on 3-101-366337. Termin „teie“ viitab meie kodulehe kasutajale või sirvijale.

Meie kodulehe kasutamisel kehtivad järgnevad tingimused:

  • Selle kodulehe lehekülgede sisu on teie üldiseks informeerimiseks. Kodulehe sisu võidakse muuta ette teatamata.
  • Ei meie ega ükski kolmas osapool ei paku garantiid meie kodulehel leiduva või pakutud informatsiooni ja materjali täpsusele, ajakohasusele, tõhususele, terviklikkusele või sobivusele. Te mõistate, et kogu informatsioon ja materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või vigu ning et me selgesõnaliselt välistame vastutuse selliste ebatäpsuste või vigade eest seaduse võimaldatud piirides.
  • Siinsel veebilehel leiduvate toodete, teenuste või teabe vastamine teie nõuetele pole garanteeritud.
  • See veebileht sisaldab materjali, mis kuulub või on litsentseeritud meile. Nimetatud materjal sisaldab (kuid mitte üksnes) disaini, kujundust, graafikat ja üldist väljanägemist. Materjali reprodutseerimine on keelatud, välja arvatud kooskõlas autoriõigustega, mis on osa siinsetest tingimustest.
  • Kõik kaubamärgid, mis on sellel veebilehel esindatud, kuid mis ei ole operaatori omanduses ega temale litsentseeritud, on sellel veebilehel tunnustatud.
  • Selle veebilehe omavoliline kasutamine võib kaasa tuua kahjuhüvitusnõude ja/või olla seadusega karistatav.
  • Sellel veebilehel võib leiduda viiteid ka teistele veebilehtedele. Need viited on lisatud teie mugavuse huvides, võimaldamaks ligipääsu enamale infole. See ei tähenda, et me kiidame need kodulehed heaks. Me ei võta vastutust viidatud kodulehtede sisu eest.
  • Teiepoolne kodulehe kasutamine või selle kasutamisest tulenevad vaidlused võidakse lahendada vastavalt Costa Rica seadustele ja rahvusvahelistele lepingutele.